HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO - USA

Hỗ trợ trực tuyến

Q.lý dự án
0944 629 888
cskh
0944 629 888
bh showroom1
0966.399.788
bh showroom2
0963 950 627
Tư vấn mua hàng
0944 629 888
Lọc nước công nghiệp máy Lọc nước công nghiệp máy Lọc nước công nghiệp

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO - USA

Hệ thống xử lý nước công nghiệp Filmtec :

 

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 10.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 10000 lít/giờ

 

Công xuất nước tinh khiết  10.000 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ 18 KW / giờ 
 Diện tích lắp đặt  8 m2
 Công xuất lọctối đa  11.000 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Van súc xả  Tự động
 Màng lọc công nghiệp  8040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán  460.000.000 vnđ


Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 3.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 3000 lít/giờ

 

 Công xuất nước tinh khiết  3.000 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ 6 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  4.2 m2
 Công xuất lọc nước tinh khiết tối đa  3.300 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Van súc xả  Tự động
 Màng lọc công nghiệp  8040 
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán  175.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất
  1.500 lít / giờ
 

Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 1500 lít/giờ

 Công xuất nước tinh khiết  1.500 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ  3.2 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  3.2 m2
 Công xuất lọc nước tinh khiết tối đa  1.700 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Màng lọc công nghiệp  4040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán 95.000.000 vnđ


Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất
 500 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 500 lít/giờ

 

 Công xuất nước tinh khiết  500 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ  1.5 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  2m2
 Công xuất tối đa  700 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Màng lọc công nghiệp  4040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán  55.000.000 vnđ
Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất  5.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 5000 lít/giờ
 
 Công xuất nước tinh khiết  5.000 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ 10 KW / giờ 
 Diện tích lắp đặt  4.5 m2
 Công xuất lọc tối đa  5.500 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
  Van súc xả  Tự động
 Màng lọc công nghiệp  8040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán 255.000.000 vnđ
 

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 2.500 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 2500 lít/giờ

 

 Công xuất nước tinh khiết 2.500 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ 5 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  4 m2
 Công xuất locj nước tinh khiết tối đa  2.800 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Van súc xả  Tự động
 Màng lọc công nghiệp  8040 - 4040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán 145.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất
 1.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 1000 lít/giờ

 

 Công xuất nước tinh khiết  1.000 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ  2.7 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  3 m2
 Công xuất lọc nước tinh khiết tối đa  1.200 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Màng lọc công nghiệp  4040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán  79.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 300 lít / giờ
.
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 300 lít/giờ
 Công xuất nước tinh khiết  300 lít / giờ
 Điện áp tiêu thụ  1.2 KW / giờ
 Diện tích lắp đặt  2m2
 Công xuất tối đa  350 lít / giờ
 Chế độ bảo hành  2 năm
 Màng lọc công nghiệp  4040
 Thời gian bảo hành  2 năm
 Đơn giá bán 35.000.000 vnđ
 
Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 4.000 lít / giờ
Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết 4000 lít
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 4000 lít/giờ
Công xuất nước tinh khiết 4.000 lít / giờ
Điện áp tiêu thụ 8 KW / giờ
Diện tích lắp đặt 4.5 m2
Công xuất lọc tối đa 4.500 lít / giờ
Chế độ bảo hành 2 năm
Van súc xả Tự động
Màng lọc công nghiệp 8040
Thời gian bảo hành 2 năm
Đơn giá bán 210.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 2.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 2000 lít/giờ
 
Công xuất nước tinh khiết 2.000 lít / giờ
Điện áp tiêu thụ 4 KW / giờ
Diện tích lắp đặt 4 m2
Công xuất lọc nước tinh khiết tối đa 2.200 lít / giờ
Chế độ bảo hành 2 năm
Van súc xả Tự động
Màng lọc công nghiệp 8040 - 4040
Thời gian bảo hành 2 năm
Đơn giá bán 125.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 700 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 700 lít/giờ
 
Công xuất nước tinh khiết 750 lít / giờ
Điện áp tiêu thụ 2 KW / giờ
Diện tích lắp đặt 3 m2
Công xuất lọc nước tinh khiết tối đa 900 lít / giờ
Chế độ bảo hành 2 năm
Màng lọc công nghiệp 4040
Thời gian bảo hành 2 năm
Đơn giá bán 64.000.000 vnđ

Dây chuyền lọc nước Flimtec công xuất 15.000 lít / giờ
Hệ thống lọc nước công nghiệp Filmtec 15000 lít/giờ
 
 
 
Công xuất nước tinh khiết 15.000 lít / giờ
Điện áp tiêu thụ 22 KW / giờ
Diện tích lắp đặt 10 m2
Công xuất tối đa 16.000 lít / giờ
Chế độ bảo hành 2 năm
Màng lọc công nghiệp 4040
Thời gian bảo hành 2 năm
Đơn giá bán 660.000.000
 
Bảng giá bán dây chuyền sản xuất nước tinh khiết được công bố tháng 6 năm 2016. Minh kiên cam kết giá bán, chất lượng, số lượng luôn đật tiêu chuẩn. Quý khách hàng có nu cầu tư vấn kỹ thuật, tư vấn về nguồn nước, xin vui lòng liên hệ phía dưới. 
Dây chuyền lọc nước Flimtec: Luôn khẳng định chất lượng và dịch vụ khách hàng là tốt nhất.